Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

26.08.2019

Andmete töötleja on SIGNE SEEBID OÜ (reg.nr 12023667), mis töötleb klientide andmeid, et teenindada e-poe kliente ja turundada oma tooteid. Isikuandmeid (edaspidi ka andmed) töödeldakse all toodud juhtudel ja tingimustel.

Üldpõhimõtted

 1. Teeme enda poolt kõik, et kaitsta oma teie privaatsust.
 2. Kasutades meie veebilehti nõustute meie andmete töötlemise reeglite ja tingimustega.
 3. Kinnitame, et meiepoolne isikuandmete töötlemine vastab Eesti ja Euroopa Liidu vastavatele õigusaktidele.

E-pood

 1. E-poest ostu täitmiseks on meil vaja teada teie nime, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja tarneviisi. Aadressi küsime vaid juhul, kui soovite kaupa kulleriga.
 2. Kauba saatmiseks edastame need andmed posti- või kullerteenuse pakkujale.
 3. Kui registreerute püsikliendiks, siis annate meile järgmised andmed: nimi ja e-posti aadress. Kui logite sisse püsikliendina, siis salvestub meile teie kohta isikustatud info, mida võime kasutada turundustegevuste planeerimiseks ja ka teile eksklusiivsete pakkumiste tegemiseks. Püsikliendiks registreerimine ei tähenda, et hakkame teile uudiskirja saatma, selleks tuleb anda eraldi nõusolek.
 4. Kui olete e-poest ostu sooritades juba sisestanud oma kontaktandmed ning mingil põhjusel teil tellimine ebaõnnestub, siis võime võtta teiega selle konkreetse tellimuse nurjumise põhjuse selgitamiseks ühendust, et lahendus leida. Teile võib tulla selle tellimuse kohta automaatkiri, milles on lihtne võimalus oma ost lõpuni viia.
 5. E-poes ostu sooritanud klientide tellimuse andmed säilitatakse 3 aastat arvates viimase tellimuse sooritamisest.
 6. Me ei kasuta e-poes tehtud ostude käigus saadud andmeid pakkumiste saatmiseks.
 7. Maksete teostamiseks pangalinkide ja krediitkaartidega edastame vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Uudiskiri

 1. Uudiskirja eesmärk on informeerida Signe Seebid tulevastest üritustest, kampaaniatest ja toodetest kliente, kellel on selle vastu huvi. Uudiskirja saamine annab püsikliendile eeliseid, nt soodustused, unikaalsed pakkumised.
 2. Uudiskirja saavad ainult selleks nõusoleku andnud inimesed. Nõusolekud oleme saanud läbi meie veebilehe, kui klient on oma e-posti uudiskirja tellimise väljale sisestanud, e-poes vastava tingimusega nõustunud (linnukese teinud) või nt mõnel üritusel andnud eraldi taasesitatavas vormis nõusoleku.
 3. Jälgime hoolsalt nõusolekuid, kuid me ei saa siiski täielikult välistada, et keegi on andud võõra e-posti aadressi või sisestatud aadressis on trükiviga.
 4. Uudiskirjaga liitunute nime ja e-posti aadressi kasutame e-kirja teel reklaamteadete edastamiseks.
 5. Uudiskirja sisu allalaadimine ja selles olevatele linkidele klikkimine annab meile infot, milliste artiklite vastu on klient huvi tundnud. Kui uudiskirjas on link meie e-poele, siis saame ka infot, millist kaupa klient on uudiskirjast lähtuvalt ostnud. Sedasi kogutuid infot me ei kasuta isikustatult, vaid üldise turundustegevuse planeerimiseks, nt grupiti vastavaid kaupu soetanud klientidele pakkumiste tegemiseks.
 6. Uudiskirjast saab alati ja lihtsalt loobuda. Selleks tuleb klikkida kirjas olevale lingile või meile muul moel teada anda.

Veebilehed signeseebid.ee ja signeseebid.eu

 1. Kasutame oma veebilehtedel küpsiste (nn.cookies) tehnoloogiat, et koguda informatsiooni veebilehe kasutamise kohta ning eristada kasutajaid, et pakkuda võimalikult mugavat veebilehe kasutamist. Meie teenuseid kasutades nõustute sellega, et kasutame küpsiseid.
 2. Küpsis on väike tekstifail, mis saadetakse kasutaja veebilehitsejale ja see salvestub kasutaja seadmes.
 3. Veebilehtedel kasutame küpsiste tehnoloogiat, mille käigus talletub külastajate IP-aadress ja külastusstatisika (seansi-, püsiküpsised). Need andmed ei ole isikustatud ja nende andmete põhjal meie pakkumisi ei tee.
 4. Meie veebilehed sisaldavad küpsiseid ka kolmandatelt osapooltelt nagu Facebook, Google, Youtube jt. Kui jagate midagi meie lehelt sotsiaalmeediasse, siis võib sotsiaalmeedia teenusepakkuja salvestada teie veebilehitsejasse küpsise.
 5. Küpsistest saate igal ajal loobuda, muutes kasutatava veebilehitseja seadistusi. Samuti saate juba salvestatud küpsised kustutada.
 6. Veebilehtede signeseebid.ee ja signeseebid.eu külastamine võib mõjutada teile tulevikus teistest keskkondades suunatavat reklaami – see tuleneb sellest, et olete andnud sellise nõusoleku vastavas keskkonnas, mis teile reklaami kuvab, näiteks Facebook või Google. Signe Seebid nende keskkondade kogutavaid andmeid ei näe ega kasuta, kuid võib osta nende keskkondade kaudu reklaami, mis siis teieni jõuab.

Õigused seoses andmetega

 • Õigus tutvuda isikuandmetega. Teil on õigus igal ajal tutvuda enda isikuandmetega, mis meie kasutuses on. Samuti on teil õigus saada teavet selle kohta, millised on andmete töötlemise eesmärgid, isikuandmete liigid, isikuandmete säilitamise aeg ning kes on isikuandmete vastuvõtjad, kellele on neid avalikustatud. Andmetega tutvumine on võimalik esitades sellekohase avalduse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Meil on õigus sellistele päringutele vastata 30 päeva jooksul.
 • Õigus isikuandmeid parandada. Kui olete avastanud oma andmetega tutvudes avastanud ebaõigeid andmeid või on teie isikuandmed muutunud, saab neid alati muuta pöördudes sellekohase teatega meie poole.
 • Õigus isikuandmete kustutamisele. Teatud juhtudel on teil õigus lasta oma isikuandmed kustutada. Seda eelkõige nõusoleku ja õigustatud huvi alusel toimuva andmetöötluse osas. Siia alla kuuluvad näiteks turundusprofiilid jms. Sageli ei ole aga isikuandmete täielik kustutamine võimalik, sest kasutame andmeid ka muudel eesmärkidel, millega seoses ei ole andmete kustutamine kas lepingust või seadusest tulenevalt ennetähtaegselt lubatud.
 • Õigus esitada vastuväiteid. Teil on õigus esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutava isikuandmete töötlemise toimingu suhtes, mida teeme õigustatud huvi alusel. Vastuväite esitamisel kaalume õiguslikke huvisid ning lõpetame võimalusel kõnealuse andmetöötluse.
 • Õigus andmetöötlust piirata. Teil on teatud juhtudel võimalus enda isikuandmete töötlemist piirata seaduses ettenähtud juhtudel, andes sellest meile selgesõnaliselt teada. Siinjuures tuleb aga arvestada sellega, et see õigus vajab väga täpset eesmärgi sõnastamist ning võib teatud juhtudel kaasa tuua lepinguliste õiguste kasutamise ja kohustuste täitmise ajutise peatamise.
 • Õigus andmete ülekandmisele. Õigus andmete ülekandmisele annab kliendile täiendava kontrolli oma isikuandmete üle. Võimaldame andmete ülekandmist seaduses ettenähtud juhtudel.
 • Andmete säilitamise aeg. Säilitame andmeid senikaua, kui neid on vaja andmete kasutamise eesmärgi saavutamiseks või seadusest tulenevate nõude aegumistähtaegade saabumiseni ja seadusest tuleneva dokumendi säilitustähtaja saabumiseni (vastavalt Käibemaksuseadusele ning Raamatupidamise seadusele 7 aastat).
 • Õigus pöörduda Signe Seebid või järelevalveasutuse või kohtu poole. Teil on alati õigus pöörduda oma privaatsusõiguste ja andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsioon on riiklik asutus, mille poole on võimalik pöörduda konsultatsiooni või abi saamiseks isikuandmete kaitse teemadel.
 • Kui sooviite täiendavat teavet oma isikuandmete kasutamise küsimuses või abi oma õiguste realiseerimisel, on selleks alati võimalus pöörduda meie poole telefonil +37255531334 või aadressil info@signeseebid.ee.

Muudatused

Jätame endale õiguse muuta privaatsuspoliitikat, niisamuti modifitseerida või kõrvaldada käesolevate privaatsuspoliitika või meie veebilehtede sisu või ligipääsu mis tahes ajahetkel, sellest eelnevalt ette teatades või ilma ette teatamata.

Liitu meie uudiskirjaga ja ole kursis uute toodetega ja heade pakkumistega.